Voor wie is de Leren leren training?
De Leren leren training is geïntegreerd in de huiswerkbegeleiding voor kinderen vanaf de bovenbouw basisschool, die vastlopen in hun schooltaken en leerwerk. De Leren leren training is een goede aanvulling op de huiswerkbegeleiding. Kinderen ontdekken zélf wat werkt en hoe ze hun leerwerk optimaal kunnen plannen en uitvoeren.

Het programma is geschikt voor:
* Kinderen in de bovenbouw van de basisschool.
* Brugklassers.
* Kinderen in het voortgezet onderwijs.
* Jongeren in het MBO en HBO.
* Hoogbegaafde kinderen.

De Leren leren training kan dus al worden gevolgd vanaf het moment dat kinderen serieus met huis- en leerwerk aan de slag moeten, maar werpt ook op latere leeftijd nog vruchten af.

Bij welke leerproblemen helpt deze training?
Er zijn allerlei verschillende redenen waarom kinderen en jongeren worstelen met leren en hun schooltaken. De Leren leren training helpt bij het ontdekken van de persoonlijke leerstijl en reikt de methodes aan die daar het best bij aansluiten.

Wat leren kinderen en jongeren in deze training?
De Leren leren training is géén losstaande huiswerkbegeleiding, maar richt zich op de voorwaarden om te kunnen leren. Kinderen maken zich leermethodes eigen die het best passen bij hun eigen voorkeuren en sterke kanten. Daarom is het effect van de training blijvend, ook in latere school- en opleidingsjaren.

In de training komen alle aspecten van leren aan bod:

  • Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?
  • Leerstrategie: hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?
  • Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress?
  • Concentratie: hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol?
  • Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?
  • Plannen: hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd?
  • Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?

De Leren leren training is geschikt voor kinderen die:
* willen leren zich beter te concentreren.
* manieren willen leren om faalangst te overwinnen.
* willen leren op hun niveau te presteren.
* leerachterstanden willen ophalen.
* hun leerstof goed willen leren en onthouden.
* kinderen die moeite hebben met automatiseren.
* willen leren plannen en structuur aanbrengen in hun organisatie.
* willen leren omgaan met dyslexie.
* willen leren omgaan met dyscalculie.
* willen leren omgaan met NLD.
* willen leren om te gaan met AD(H)D.
* willen leren motivatie hebben en houden.

De training wordt gegeven door een speciaal opgeleide trainer en met werkvormen die het kind op verschillende manieren stimuleren. Denken, voelen, doen en zoveel mogelijk zintuigen gebruiken om te leren: dat is de uitdaging. De trainer signaleert de specifieke behoefte van ieder deelnemend kind en kunnen zo nodig extra coaching bieden.

Het doel van het leren leren is om hogere cijfers te halen, grip krijgen op faalangst, zich beter kunnen concentreren, beter leren plannen en meer motivatie krijgen om te leren.
Met behulp van de Plenda en de voortgangsgesprekken krijgen ouders meer inzicht in hoe hun kind het leren kan aanpakken en hoe ze daarbij kunnen helpen.

De Leren leren training bestaat uit vijf onderdelen geïntegreerd in de huiswerkbegeleiding van SOB De Zandloper:
1. Hoe leer ik en wat leer ik?
   (Ontdekken leer voorkeuren)
2. Faalangst en motivatie.
(Leren omgaan met faalangst en motivatie strategieën)
3. Plannen en organiseren.
    (Executieve functies)
4. Concentreren.
    (Leren omgaan met concentreren)
5. Het onthouden van de lesstof.
    (Leerstijlen en leer strategieën)