Coaching bij hoogbegaafdheid

Kinderen met hoogbegaafdheid zijn vaak gezellige mensen, maar met een aparte gebruiksaanwijzing. Naast een hoge intelligentie hebben kinderen vaak nog andere opvallende kenmerken. Dat kan gaan over een bepaalde mate van creativiteit, vindingrijkheid, muzikaliteit, aanleg tot leiderschap of psychomotorische aanleg.

Wij willen graag gaan voor een effectieve samenwerking tussen school en ouders om de vermogens van het hoogbegaafde kind aan elkaar te rijgen om tot een compleet beeld te komen.

De begeleiding van een hoogbegaafd kind zal altijd om maatwerk vragen. Als begeleider gaan wij zowel bij de ouders als de school inventariseren wat de hulpvraag is om vervolgens van daaruit aan de slag te gaan.

Een officiële diagnose van hoogbegaafdheid krijg je in de meeste gevallen door een intelligentietest af te nemen. Een aantal factoren kunnen ervoor zorgen dat hoogbegaafdheid niet zichtbaar is tijdens een onderzoek. Ook als er géén officiële diagnose is vastgesteld, maar ouders en/of school herkent een aantal talenten en specifieke kenmerken, komt uw kind in aanmerking voor begeleiding en coaching.